Bankkonto

Idag har i stort sett alla människor ett bankkonto, i många fall fler än ett. Ett bankkonto innebär helt enkelt ett konto hos den bank där du är kund. På ditt bankkonto finns bankens bokföring över dina pengatransaktioner, alltså en förteckning över dina uttag och dina insättningar. På ditt bankkonto finns också det aktuella saldot, det vill säga hur mycket pengar du har i din ägo.

Gratis Kreditkort, 0kr i årsavgift, Ansök om Visa Kreditkort här !

Till ditt bankkonto får du din lön, du kan utföra betalningar och kontoöverföringar och vanligtvis har du antingen telefonbank eller internetbank kopplat till ditt bankkonto.

Olika typer av bankkonton

  • Transaktionskonto
  • Sparkonto

De flesta privatpersoner har som sagt ett bankkonto av typen transaktionskonto, annars blir det svårt att motta främst löneinbetalningar. Borta är den tid då du fick en lönecheck i handen av arbetsgivaren i slutet av månaden. Transaktionskontot används alltså för att ta emot det som kallas löpande insättningar, alltså lön och andra typer av inkomster. Det är också från detta bankkonto som du betalar räkningar, samt att detta bankkonto ofta är det som du kan koppla exempelvis autogiro till. Det är också detta bankkonto som ditt bankkort är kopplat till, vilket du använder för att ta ut pengar eller betala med, om det har betalkortsfunktion.

Ett bankkonto av typen sparkonto är i sin tur främst ägnat för att spara på, det vill säga sätta in pengar på, men också ta ut pengar ifrån. Denna typ av bankkonto brukar ha en bättre ränta, då banken vill att du ska spara pengar och ha kvar dem på bankkontot.

Bankkonto och internetbank
Det är väldigt praktiskt att ha en internetbank kopplad till sitt bankkonto, då det gör det enklare att betala räkningar, samt hålla koll på in- och utgifter. Med hjälp av en enkel bankdosa kan du logga in på ditt bankkonto på internet och där se precis hur mycket pengar du har att röra dig med, vad du har handlat för sista tiden och vilka autogiron som du har gående.

Bankkonto och kontonummer
Alla olika typer av bankkonton har ett unikt nummer, så att du ska kunna göra in- och utbetalningar. I Sverige är bankkontots nummer uppdelat i två: först kommer det som kallas clearingnumret och därefter löpnumret. Bankkontots clearingnummer visar vilket plats i landet ditt bankkontor ligger, varför man kan utläsa exakt var din bank befinner sig med hjälp av de första siffrorna i bankkonto numret.

Just clearingnumret är faktiskt ett svenskt system, men många andra länder använder sig av något liknande kodsystem. När du gör utlandsbetalningar från ditt bankkonto är därför clearingnumret helt oväsentligt, då det är svenskt. Som regel är hela bankkontots nummer 11 siffror, men det kan variera beroende av bank.